|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
พนักงานจัดเรียงสินค้า
จัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ จัดการสินค้าให้พอต่อความต้องการของลูกค้า จัดรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขายเงินสด / กรุงเทพ
ขายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบ และจัดการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
จำนวน: 9 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย เขตต่างจังหวัด
ตัวแทนบริษัทติดต่อร้านค้าส่ง หัวเมืองใหญ่ในเขตต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 3 อัตรา
ผช.พนักงานขาย (พนักงานขับรถ)/ภาคเหนือ
พนักงานขับรถ ขับรถให้กับพนักงานขายหน่วยรถเงินสด มีความรู้เรื่องเส้นภูมิประเทศต่างจังหวัดสามารถขับรถระยะทางไกลได้ รวมถึงการดูแลอุปกรณ์รถความสะอาดความมีระเบียบต่าง ๆ ภายในตัวรถ และยกสินค้าจัดเก็บจัดจ่ายให้กับร้านค้าต่าง ๆ
จำนวน: 4 อัตรา
พนักงานขายเงินสด / ภาคอีสาน
ขายสินค้าให้คลอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบและบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
จำนวน: 5 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตอีสาน
พนักงานขับรถ ขับรถให้กับพนักงานขายหน่วยรถเงินสด มีความรู้เส้นทางการเดินรถในเขตต่างจังหวัด ดูแลความสะอาดเรียบร้อย อุปกรณ์ภายในรถ และให้ความช่วยเหลือยกสินค้าจัดเก็บจัดจ่ายเป็นต้น
จำนวน: 2 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นพัฒนากรอบและกลยุทธ์ที่ครอบคลุม สร้างและรักษาชื่อเสียงที่มีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารสองทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ตลอดจนจัดการความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดแก่ผู้บริหารรวมถึงแนวโน้มด้านการเงินความกังวลของผู้ถือหุ้น การกระทำของคู่แข่งและสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและจัดการดูแลการเรียกเก็บรายได้ประจำไตรมาศและจัดทำรายงานประจำปี เป็นต้น
จำนวน: 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานรับคืนสินค้า
ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโลจิสติกส์ ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้าร่มเกล้า รับผิดชอบหน้าที่รับคืนสินค้า ตรวจรับตรวจเช็คความเรียบร้อยตามเอกสารให้ครบถ้วน
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานคลังสินค้า
สังกัดหน่วยงานโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าร่มเกล้า หน้าที่รับผิดชอบรับจ่ายจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมู่หมวดตรงตามสต๊อค
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+