|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
จัดการงานภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพดูแลงานด้านเอกสารและโต้ตอบอีเมล์และติดตามและประสานงานให้กับทีมได้ดี
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้จัดการเขต
บริหารจัดการทีมงานได้ตามเป้าหมายองค์กร  จัดงานงานให้เป็นระบบแบบแผนสามารถแก้ไขปัญหาต่างให้กับทีมงานได้
จำนวน: 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายเครดิต
ขายสินค้าช่องทางร้านค้ายี่ปั่วในหัวเมืองหลักเขตต่างจังหวัด
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
ขายสินค้าให้คลอบคลุมพื้นที่เขตที่รับผิดชอบและบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
จำนวน: 6 อัตรา
พนักงานขับรถ
ขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่กำหนด ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและแภายนอกตัวรถและขับรถเคารพกฎจราจร
จำนวน: 3 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+