|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตกรุงเทพ
จำนวน: 1 อัตรา
Key Account Executive
จัดการยอดขาย รายการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตต่างจังหวัด
งานขายสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพ และเขตต่างจังหวัดได้
จำนวน: 2 อัตรา
Trade Marketing (FMCG)
สนับสนุนการตลาดให้เป็นไปตามยอดขายที่กำหนด สามารถคิดแผนงานเพื่อพลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร และทำงานร่วมกับทีมงานขายได้เป็นอย่างดี
จำนวน: 3 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร
องค์กรมีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพด้านงานฝึกอบรมรอบด้าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน และ 5 เสาเข็ม คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน ผสานความรู้และความร่วมมือ และยึดถือคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+