|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การฝึกอบรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบเพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
ขับรถให้กับพนักงานขายในเขตการขายที่กำหนด ตำแหน่งชื่อผู้ช่วยพนักงานขาย หน้าที่ขับรถแล้วยังต้องช่วยงานพนักงานขายในการจัดจ่ายจัดเก็บสินค้าในร้านค้าและในรถขาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดดูงามตา
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตต่างจังหวัด
พนักงานขายสินค้าช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไปในเขตการขายที่กำหนด เขตการขายต่างจังหวัด
กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย (ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง)
สร้างและดูแลการขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ให้มีศักยภาพให้ลูกค้ารู้จักและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น ในเขตภาคใต้
จำนวน: 4 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+