|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Assistant Trade Marketing Manager
สนับสนุนช่องทางการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด สามารถคิดแผนงานเพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามแผนเป้าหมาย และทำงานร่วมกับทีมงานขายได้เป็นอย่างดี
จำนวน: 1 อัตรา
Assistant Product Manager
บริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำทางการตลาดมีส่วนครองตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพสูงสุดและยั่งยืน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
ขับรถให้กับพนักงานขาย เพื่อขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกทั่วไปในเขตการขายที่รับผิดชอบ ทำงานตามทริปเวลาทำงาน มีความมุ่่งมั่นในการประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพ
จำนวน: 3 อัตรา
Product Manager
เพื่อเป็นผู้นำทางการตลาด สามารถกำหนดขอบเขตตลาด มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย และตลาดขนาด เข้าใจลูกค้าเข้าใจตลาด รู้ถึงสภาพการแข่งขัน, สื่อสารปัญหา หรือ ความต้องการของ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถที่โดดเด่นขององค์กร / แบรนด์
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
พนักงานขายประจำหน่วยรถ ขายสินค้า เก็บเงินสด ขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ สามารถจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายงานสภาพตลาด ตรวจนับสินค้า สต๊อคสินค้า ควบคุมบัญชีสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จำนวน: 3 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+