|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร
การฝึกอบรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบเพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้าจัดเก็บจัดจ่ายโดยขับรถโฟคลิฟท์ไฟฟ้าและมีใบอนุญาติในการขับขี่ได้
จำนวน: 1 อัตรา
Key Account Executive
จัดการยอดขาย รายการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน
วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบงาน ลดขึ้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อตอบสนองนโยบายคุณค่าหลัก
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ ต่างจังหวัด
พนักงานขับรถ เป็นผู้ช่วยพนักงานขายเพื่อขับรถให้กับพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ทำงานในเขตที่ได้รับมอบหมายมีทักษะในการขับรถเคารพกฎจราจร รู้เส้นทางหรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+