|
|
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
15 ก.พ. 2560
ผู้บริหารลูกค้าหลัก / Key Account 2
ดูแลลูกค้าห้าง Modern Trade บริหารและเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ
จำนวน: 2 อัตรา
23 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จำนวน: 1 อัตรา
23 ม.ค. 2560
ผู้แทนฝ่ายขาย / กรุงเทพ
ผู้แทนฝ่ายนำเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าส่งทั่วไป
จำนวน: 3 อัตรา
23 ม.ค. 2560
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
เพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วทุกพื้นทีทุกตัวผลิตภัณฑ์
จำนวน: 8 อัตรา
23 ม.ค. 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์
จัดการดำเนินวางแผน วิเคราะห์ตลาดในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าในความดูแลเข้าสู่ช่องทางการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวน: 1 อัตรา
23 ม.ค. 2560
พนักงานคลังสินค้า
จัดทำ จัดเก็บ จัดจ่าย เก็บจ่ายสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ครบถ้วน ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับบัญชีสต๊อค
จำนวน: 2 อัตรา
23 ม.ค. 2560
ผช.พนง.ขาย / Cash Sale - Province (Northeast)
ขับรถให้กับพนักงานขายในเส้นทางการขายที่หน่วยงานกำหนด สามารถขับได้ทั้งรถตู้ กะปะ และรถ 6 ล้อขนาดเล็ก
จำนวน: 2 อัตรา
23 ม.ค. 2560
ผู้จัดการเขต / ภาคใต้
จำนวน: 1 อัตรา
23 ม.ค. 2560
พนักงานรับคืนสินค้า
จำนวน: 1 อัตรา
เบราเซอร์ขั้นต่ำที่ผ่านการทดสอบ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+