|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
การวางแผนการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมฝ่ายการเงิน ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการสร้างแผนธุรกิจที่ไม่สิ้นสุด ให้การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าควรลงทุนที่ใด และให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการลงทุน สภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขายเครดิต-อาหารสัตว์เลี้ยง ภาคใต้
สร้างและกำกับดูแลขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ให้มีศักยภาพ ขยายตลาดช่องทางอาหารสัตว์เลี้ยงให้คลอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตภาคใต้ เพื่อเข้าถึงทุกช่องทางการขาย

จำนวน: 1 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขายเครดิต (ภาคอีสาน)
ผู้แทนฝ่ายขายเครดิต เป็นตัวแทนขายสินค้าบริษัทให้กับร้านค้าช่องทางร้านค้ายี่ปั๊ว ห้างท้องถิ้น ในเขตต่างจังหวัด เพื่อเปิดร้านค้าใหม่และดูแลร้านค้าเดิม ผลักดันยอดขาย รายการส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมทางการตลาด และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+