|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ผู้แทนฝ่ายขาย (ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง)
สร้างและดูแลการขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ให้มีศักยภาพให้ลูกค้ารู้จักและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น ในเขตภาคใต้
จำนวน: 4 อัตรา
Assistant Trade Marketing Manager
สนับสนุนการตลาดให้เป็นไปตามยอดขายที่กำหนด สามารถคิดแผนงานเพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร และทำงานร่วมกันกับทีมงานขายได้เป็นอย่างดี
จำนวน: 1 อัตรา
Assistant Product Manager
บริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้นำทางการตลาดมีส่วนครองตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพสูงสุดและยั่งยืน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
พนักงานขับรถ เป็นผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด เพื่อขับรถขายสินค้าในเขตที่กำหนด ทักษะในการขับรถเคารพกฎจราจร รู้เส้นทางหรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+