|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารขาย
จัดการรายละเอียดระเบียบการขายส่วนลดผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและรายการส่งเสริมการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูลการขาย จัดสรรเป้าหมายการขายแต่ละรอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตต่างจังหวัด
งานขายสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนดทั้งในเขตกรุงเทพ และเขตต่างจังหวัดได้
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตกรุงเทพ
จำนวน: 10 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
ขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่กำหนด ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและนอกตัวรถ  
ขับขี่เคารพกฎจราจร
จำนวน: 5 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+