|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน
วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน ลดขึ้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานให้เหมาะสม และเพื่อตอบสนองนโยบายคุณค่าหลัก
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย เขตต่างจังหวัด
ตัวแทนขายสินค้าบริษัท ติดต่อร้านค้าส่งในหัวเมืองหลักในเขตต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
ขับรถให้กับพนักงานขาย เพื่อขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป ในเขตที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพ
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายเงินสด เขตภาคกลาง
ตัวแทนขายสินค้าบริษัท ช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไป ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย เดินทางทำงานต่างจังหวัดด้วยรถบริษัทและคนขับรถ
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย (ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง)
ขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ช่องทางร้านค้าปลีก ส่ง คลีนิค และโรงพยาบาลสัตว์ ในเขตการขายต่างจังหวัด
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+