|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
ผู้จัดการเขตการขาย เขตภาคกลาง
บริหารจัดการ ควบคุมทีมงานขาย เขตต่างจังหวัด ช่องทางร้านค้าส่งและห้างท้องถิ่น วิเคราะห์รายงานสภาพตลาดและคู่แข่ง นำเสนอ และแนวทางแก้ไขบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุด
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายเครดิต เขตภาคอิสาน
นำเสนอขายสินค้าจดออเดอร์ ติดตามสินค้า และเก็บบัญชี จัดการสต็อคร้านค้าให้เหมาะสมเพื่อควบคุมของคืนและของเสีย ช่องทางร้านค้ายี่ปั้วและห้างท้องถิ่นในเขตต่างจังหวัด
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตภาคเหนือ
ขับรถให้กับพนักงานขาย ขายสินค้าในเขตการขายที่กำหนด ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยและอุปกรณ์ภายในรถให้ครบพร้อมใช้งาน
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตภาคใต้
ขับรถให้กับพนักงานขาย ขายสินค้าในเขตการขายที่กำหนด ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยและอุปกรณ์ภายในรถให้ครบพร้อมใช้งาน
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถ เขตภาคอิสาน
นำเสนอการขายสินค้าบริษัท กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ บริการร้านค้าเก่าเปิดการขายร้านค้าใหม่ ขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถ เขตกรุงเทพ
นำเสนอการขายสินค้าบริษัท กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ บริการร้านค้าเก่าเปิดการขายร้านค้าใหม่ ขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 3 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+