|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารขาย
จัดการรายละเอียดการขายส่วนลดผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและรายการส่งเสริมการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูลการขาย จัดสรรเป้าหมายการขายแต่ละรอบการขายฯลฯ
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้ชำนาญการด้านระบบงาน
จำนวน: 2 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย เขตต่างจังหวัด
นำเสนอขายสินค้าร้านค้ายี่ปั๋วห้างท้องถิ่นในเขตที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 2 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตกรุงเทพ
ขายสินค้าคลอบคลุมพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการงานขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 5 อัตรา
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตต่างจังหวัด
ขายสินค้าให้คลอบคลุมพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการงานขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 3 อัตรา
พนักงานขับรถ เขตต่างจังหวัด
ขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่กำหนด ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและนอกตัวรถ  
ขับขี่เคารพกฎจราจร
จำนวน: 5 อัตรา
ผู้แทนฝ่ายขาย (เขตภาคใต้)
ขายสินค้าบริษัท ช่องทางร้านค้ายี่ปั๊ว เขตใต้ล่าง
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์
จัดการงานวางแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+