|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
Key Account Representative
ดูแลลูกค้าช่องทางห้างสรรพสินค้า บริหารและเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
จำนวน: 1 อัตรา
Trade Marketing (FMCG)
สนับสนุนการตลาดให้เป็นไปตามยอดขายที่กำหนด สามารถคิดแผนงานเพื่อพลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร และทำงานร่วมกับทีมงานขายได้เป็นอย่างดี
จำนวน: 1 อัตรา
International Marketing Executive (Chinese)
บริหารจัดการตลาดต่างประเทศทุกช่องทาง(ประเทศจีน) เพื่อให้เป็นช่องทางแผนงานการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จำนวน: 1 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+