|
|
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
19 มิ.ย. 2560
พนง.ขายเงินสด / Cash Sale BKK
ขายหน่วยรถเงินสด ขายสินค้าในช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไป ในเขตที่รับผิดชอบ
เขตต่างจังหวัด
จำนวน: 11 อัตรา
14 มิ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Dept.
จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าส่งเสริมการขาย, จัดทำโครงสร้างราคาสินค้าใหม่, ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
1 มิ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จำนวน: 1 อัตรา
1 มิ.ย. 2560
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
เพื่อกระจายสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ให้เต็มพื้นที่การขาย
จำนวน: 12 อัตรา
1 มิ.ย. 2560
ผช.พนง.ขาย / Cash Sale BKK
ขับรถให้กับพนักงานขายในเส้นทางการขายที่หน่วยงานกำหนด  มีความสามารถขับรถได้ทั้ง รถตู้ กะปะ และ รถบรรทุก 6 ล้อขนาดเล็ก
จำนวน: 8 อัตรา
29 พ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน: 1 อัตรา
24 พ.ค. 2560
ผู้แทนฝ่ายขาย
ผู้แทนฝ่ายขาย เพื่อขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าส่งทั่วไป
จำนวน: 1 อัตรา
11 พ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่การเงิน/ Finance Dept.
จำนวน: 1 อัตรา
11 พ.ค. 2560
พนักงานคลังสินค้า
จัดทำ ดำเนินการ จัดหมวดหมู่สินค้าให้ครบถ้วน ดูแลรักษาความสะอาด และเรียบร้อย
ภายในคลังสินค้า
จำนวน: 4 อัตรา
11 พ.ค. 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์
จัดการดำเนินวางแผน วิเคราะห์ตลาดในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าในความดูแลเข้าสู่ช่องทางการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวน: 1 อัตรา
11 พ.ค. 2560
ผช.พนง.ขาย / Cash Sale - Province (Northeast)
ขับรถให้กับพนักงานขายในเส้นทางการขายที่หน่วยงานกำหนด สามารถขับได้ทั้งรถตู้ กะปะ และรถ 6 ล้อขนาดเล็ก
จำนวน: 2 อัตรา
11 พ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
จำนวน: 1 อัตรา
11 พ.ค. 2560
พนักงานรับคืนสินค้า
ทำงานในส่วนฝ่ายโลจิสติกส์ ประจำที่คลังสินค้าร่มเกล้า รับผิดชอบหน้าที่รับคืนสินค้าเข้าคลัง รวมถึงการตรวจรับตรวจเช็คให้ครบตามจำนวน
จำนวน: 1 อัตรา
เบราเซอร์ขั้นต่ำที่ผ่านการทดสอบ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+