|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
พนักงานขายเครดิต
ตัวแทนบริษัทติดต่อร้านค้าส่งยี่ปั๋ว ในหัวเมืองใหญ่เขตต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จำนวน: 4 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จัดการบิลการขายเรียกเก็บเงินให้ได้ตามบิลเรียกเก็บประสานงานกับพนักงานขายและร้านค้าให้ชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไข
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นพัฒนากรอบและกลยุทธ์ที่ครอบคลุม สร้างและรักษาชื่อเสียงที่มีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารสองทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ตลอดจนจัดการความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดแก่ผู้บริหารรวมถึงแนวโน้มด้านการเงินความกังวลของผู้ถือหุ้น การกระทำของคู่แข่งและสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและจัดการดูแลการเรียกเก็บรายได้ประจำไตรมาศและจัดทำรายงานประจำปี เป็นต้น
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขายเงินสด / กรุงเทพ
ขายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบ และจัดการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
จำนวน: 9 อัตรา
พนักงานขายเงินสด / ภาคอีสาน
ขายสินค้าให้คลอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบและบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
จำนวน: 5 อัตรา
ผช.พนักงานขาย / ภาคกลาง
ขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่การขายที่กำหนด ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกตัวรถ ขับรถเคารพกฎจราจร
จำนวน: 3 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+