|
|
 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาวิถีชีวิตคนไทย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จึงนำความเชี่ยวชาญมาสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของผู้บริโภค เราเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงานรวมถึงการพัฒนาคุณค่าทั้งตัวสินค้าและการบริการต่างๆ

เข้าระบบ
  
  
  
  
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด เขตต่างจังหวัด
ขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป มีรถยนต์และพนักงานขับรถ เพื่อขายในเขตที่รับผิดชอบ
สามารถเดินทางได้ทั้งเขตกรุงเทพ และเขตต่างจังหวัด
จำนวน: 3 อัตรา
Key Account Executive
จัดการยอดขาย รายการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
จำนวน: 1 อัตรา
Assistant Product Manager
บริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด เพื่อผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้นำทางการตลาดมีส่วนครองตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพสูงสุดและยั่งยืน
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า จัดเก็บจัดจ่ายสินค้าภายในคลังร่มเกล้า จัดการให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องมีความสะอาดเรียบร้อย ตรวจสอบได้
จำนวน: 1 อัตรา
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน
วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบงาน ลดขึ้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อตอบสนองนโยบายคุณค่าหลัก
จำนวน: 1 อัตรา
พนักงานขับรถ ต่างจังหวัด
พนักงานขับรถ เป็นผู้ช่วยพนักงานขายเพื่อขับรถให้กับพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ทำงานในเขตที่ได้รับมอบหมายมีทักษะในการขับรถเคารพกฎจราจร รู้เส้นทางหรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 2 อัตรา
ระบบสมัครงานจะทำงานได้ดี โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 2+, Internet Explorer 9+